loading

Postopek za vetrne elektrarne vsebuje naslednje zakonske zahteve:

  • Lokacijska informacija: ni obvezen dokument
  • Idejni projekt in možnost priključitve na električno omrežje
  • Energetsko dovoljenje za vse proizvodnje naprave z močjo večjo od 1MW
  • Okoljevarstveno soglasje za vetrne elektrarne z močjo večjo od 20MW ali če je stolp višji od 50m. V primeru varovalnih območij je to soglasje potrebno za vetrne elektrarne z večjo močjo od 5MW in ali če je stolp višji od 35m. V območju NATURE 2000 elektrarna ne sme presegati 500kW.
  • Razne koncesije in soglasja solastnikov
  • Gradbeno dovoljenje: ni potrebno za elektrarne na ali ob obstoječem objektu na enostavnih napravah; pri tem mora elektrarna izpolnjevati še nekaj drugih pogojev (višina stebra, požarna varnost, stopnja hrupa…)
  • Soglasje za priključitev na elektro omrežje
  • Ostali dokumenti in pogodbe: o dostopu do elektro distribucijskega omrežja, prodaji električne energije, pridobitev eko sklepa, deklaracije o proizvodnji napravi, drugo.
  • Tehnični pregled
  • Uporabno dovoljenje (v primeru da je bilo izdano gradbeno dovoljenje).

Vir: www.sodo.si