loading

Cena zagotovljenega odkupa električne energije iz proizvodnih naprav OVE, na vetrno energijo:

Vetrne elektrarneCena ZO (EUR/MWh)*Višina OP (EUR/MWh)
mikro – manjše od 50 kW95,3854,85
mala – manjše od 1 MW95,3854,85
srednja – od 1 MW do vključno 10 MW95,3854,85
velika – nad 10 MW do vključno 125 MW/43,17

Vir: Borzen

Cena zagotovljenega odkupa je s pogodbo sklenjena za obdobje 15 let in se ves čas veljave pogodbe ne spreminja.

Zgornje podpore veljajo za vetrne elektrarne priključene na omrežje v letu 2013.