loading
Čisti vir energije

Vetrne elektrarne so del zelene energije, saj izkoriščajo potencial obnovljivega vira energije

Nizki stroški vzdrževanja

Vetrna elektrarna je sistem, ki ne potrebuje izdatnega vzdrževanja. Njegovo delovanje je zanesljivo.

Enostavna in hitra postavitev

Po opravljenih meritvah pridobimo potrebno dokumentacijo za priklop in opravimo montažo.

Energija na območjih kjer ni omrežja

Vetrna elektrarna lahko predstavlja vir energije tudi ko objekt ni priklopljen v distribucijsko omrežje.

Subvencionirana odkupna cena

Slovenija podpira gradnjo vetrnih elektrarn in zagotavlja odkup energije po subvencionirani ceni.

Brez gradbenega dovoljenja (do 50kW)

Vetrne elektrarne do velikosti 50kW za postavitev ne potrebujejo gradbenega dovoljenja.