loading

Splošno

Ta pravna obvestila veljajo za uporabnike, ki obiščete oziroma uporabljate spletno mesto Plan-Net Solar, ki je dostopno na spletnem naslovu http://www.plan-net-solar.si/ (v nadaljevanju spletno mesto) in s katerim upravlja družba Plan-Net d.o.o., Kamnik pod Krimom 8B, 1352 Preserje, Slovenija (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto, za vse njegove sestavne dele in podstrani. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pogodbena določila.


Varstvo osebnih podatkov

Ponudnik o uporabnikih ob povpraševanju zbira naslednje podatke: ime in priimek oziroma naziv podjetja, naslov (ulica, hišna številka, pošta, poštna številka), kontaktno osebo, e-naslov kontaktne osebe, telefon kontaktne osebe, povpraševanje (zanimanje, površina, dostop do informacij o ponudniku). Podatki so obvezni; če jih ne posredujete, ne morete oddati povpraševanja ponudniku, ponudnik pa nanj ne more odgovoriti.

Ponudnik o uporabnikih ob prijavi na prejemanje e-novic zbira naslednje podatke: e-naslov. Podatek je obvezen; če ga ne posredujete, ne morete naročiti ali prejeti e-novic, ponudnik pa vam jih ne more posredovati.Vsi podatki, ki jih boste uporabniki posredovali preko spletnega mesta ali na kakršenkoli drug način, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj za naslednje namene:

  • statistične, marketinške in druge analize in raziskave v zvezi z uporabniki spletnega mesta;
  • komunikacijo ponudnika na podlagi prejetih povpraševanj uporabnikov preko spletnega mesta (sprejem in obdelava povpraševanja, pošiljanje odgovorov ipd.);
  • občasno pošiljanje elektronskih sporočil z vsebino, povezano s spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
  • občasno pošiljanje SMS sporočil z vsebino, povezano s spletnim mestom, komercialne ali nekomercialne narave;
  • občasno pošiljanje elektronskih sporočil oseb oz. podjetij, ki so partnerji spletnega mesta*, komercialne ali nekomercialne narave;
  • občasno pošiljanje SMS sporočil oseb oz. podjetij, ki so partnerji spletnega mesta*, komercialne ali nekomercialne narave;
  • druge namene, za katere so bili podatki v konkretnem primeru posredovani.

* Uporabniki ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik zbrane podatke posreduje svojim povezanim osebam, t.i. partnerji spletnega mesta: Plan-Net Solar d.o.o. in Plan-Net Solar SE 1, ki te podatke obdelujejo v svojem imenu in za svoj račun.

Vaši podatki bodo skrbno varovani pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Pravico imate do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj. Svojo zahtevo lahko pošljete na e-naslov info@plan-net.si, pri čemer morate izkazati istovetnost.

Uporabniki ste seznanjeni in soglašate, da lahko ponudnik posamezna opravila v zvezi s podatki o uporabnikih zaupa tretjim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Tretje osebe lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v mejah ponudnikovega pooblastila in skladno z nameni, ki so opredeljeni v drugem odstavku tega podnaslova („Varstvo osebnih podatkov“).

Ob obisku spletnega mesta se nekateri podatki (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere prihajate) shranijo na strežnik. Ti podatki so anonimni in se uporabljajo zgolj za statistično obdelavo obiska spletnega mesta.

Spletno mesto uporablja “piškotke”. To so majhne datoteke, ki se ob obisku spletnega mesta shranijo na vaš disk. Piškotki vam lahko olajšajo nadaljnje obiske spletnega mesta, ne omogočajo pa identifikacije uporabnikov. Z nastavitvami v vašem brskalniku se lahko odločite ali boste piškotke sprejeli ali zavrnili.

Če piškotkov ne sprejmete, nekateri deli spletnega mesta morda ne bodo prikazani pravilno ali pa vam ne bo omogočen dostop do vseh informacij ali funkcionalnosti spletnega mesta.


Izključitev odgovornosti

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi vam nastala, ker ste ponudniku pri registraciji, povpraševanju ali kako drugače posredovali napačne, nepopolne ali neažurne podatke.

Spletno mesto je postavljeno in vzdrževano z največjo možno mero skrbnosti. Kljub temu ponudnik ne more jamčiti za ažurnost, točnost, popolnost ali pravilnost informacij na spletnem mestu in ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi vam nastala, ker ste se zanesli na objavljane informacije. Vse informacije na spletnem mestu se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Prav tako ponudnik ne sprejema odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi neposredno ali posredno nastala zaradi uporabe, nedelovanja, nepravilnega delovanja in/ali nedostopnosti spletnega mesta. Kot uporabnik ste dolžni sami poskrbeti za primerno zaščito (protivirusno ipd.) strojne, programske in druge opreme, s pomočjo katere dostopate do spletnega mesta.

V primeru sklicevanja ali povezovanja tega spletnega mesta z drugimi spletnimi stranmi, ki so v lasti ali upravljanju tretjih oseb, ponudnik ne prevzema odgovornosti za vsebino ali pravilnost delovanja teh spletnih strani.


Pravice intelektualne lastnine

© Copyright 2011 Plan-Net d.o.o.
© Copyright 2012 Plan-Net Solar d.o.o.

Celotna vsebina spletnega mesta, ne glede na obliko (besedila, slike, grafike, animacije, filmi, zvoki in drugi dokumenti), je v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Nosilec avtorskih in drugih pravic na vsebinah, objavljenih na spletnem mestu, je ponudnik in/ali oseba, za katero je to pri posamezni vsebini izrecno navedeno.

Ponudnik se z objavo vsebin na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od avtorskih ali drugih pravic, ki jih ima na vsebinah spletnega mesta.

Vsebine spletnega mesta ni dovoljeno kopirati, razpečevati, spreminjati ali na kakršenkoli drug način reproducirati ali uporabljati (razen za oseben ogled uporabnika), razen v primeru izrecnega predhodnega pisnega soglasja ponudnika ali podjetja Plan-net Solar d.o.o., ki aktivno uveljavljata svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon. Zloraba lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.

PLAN-NET, PLAN-NET SOLAR in druge so registrirane blagovne znamke ponudnika in so varovane v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. Ponudnik se z objavo teh blagovnih znamk na spletnem mestu in z omogočanjem uporabe spletnega mesta ne odpoveduje nobeni od pravic, ki izvirajo iz teh blagovnih znamk. Zloraba ponudnikovih blagovnih znamk lahko pomeni kaznivo dejanje in ima lahko za posledico materialno odgovornost uporabnika.


Končne določbe

Za pravna razmerja med uporabniki in ponudnikom se uporablja pravo Republike Slovenije. Za reševanje morebitnih sporov je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

Ta pravna obvestila se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta po spremembi ali dopolnitvi potrjujete, da se strinjate s spremembami in dopolnitvami.

Ta pravna obvestila veljajo od 13.08.2013.