loading
Postopek izgradnje vetrne elektrarne na ključ

 1. Ogled in svetovanje
  1. a. Stranki svetujemo najprimernejšo tehnično rešitev
  2. b. Opravimo vse izmere in meritve za nadaljnje analize
 2. Idejna zasnova z izračunom donosnosti
  1. Izračunamo moč vaše vetrne elektrarne, proizvedeno električno energijo in prihodke od prodaje električne energije.
  2. Ocenimo vrednost investicije in izračunamo vračilno dobo.
  3. Predstavimo rešitev, ki je najprimernejša z vidika donosnosti.
 3. Vloge za pridobitev pogojev, soglasij in informacij
 4. Izdelava projektov za izvedbo
 5. Vloga za priključitev na distribucijsko omrežje
 6. Montaža elektrarne
  1. Montaža temelja
  2. Pritrditev droga
  3. Pritrditev generatorja in lopatic na vrhu droga
  4. Vgradnja priključno merilne omarice
  5. Ožičenje
  6. Namestitev nadzornega sistema.
 7. Elektro meritve
 8. Priklop elektrarne na omrežje/ inšpekcijski pregled
 9. Sklenitev pogodbe za dostop do distribucijskega omrežja
 10. Usposabljanje uporabnika za upravljanje vetrne elektrarne
 11. Pridobitev deklaracije za proizvodno napravo iz obnovljivih virov
 12. Pridobitev odločbe o podpori in sklenitev pogodbe o  prodaji električne energije.
 13. Pogodbeno vzdrževanje.

Podjetje Plan-net solar d.o.o. nudi postavitev vetrne elektrarne na ključ. Za vas pregledamo vetrne karte in izvedemo meritve vetra, naredimo izračun za primerno velikost vetrne elektrarne, kalkulacijo donosnosti ter idejni projekt. Naredimo projekt za izvedbo del in poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo: dovoljenja za gradnjo za elektrarne velikosti nad 50kW in višine 15 m, upravne postopke, dovoljenja potrebna za priklop, dokumentacijo za elektrodistribucijsko omrežje, Javno agencijo RS za energijo in Borzen.

Opravimo montažo vetrne elektrarne in priključitev na elektrodistribucijsko omrežje oziroma vzpostavitev otočnega sistema.