loading
Postopek pred gradnjo vetrne elektarne

 1. Ogled in svetovanje
  1. Stranki svetujemo najprimernejšo tehnično rešitev
  2. Opravimo vse izmere in meritve za nadaljnje analize
 2. Idejna zasnova z izračunom donosnosti
  1. Izračunamo moč vaše vetrne elektrarne, proizvedeno električno energijo in prihodke od prodaje električne energije.
  2. Ocenimo vrednost investicije in izračunamo vračilno dobo.
  3. Predstavimo rešitev, ki je najprimernejša z vidika donosnosti.
 3. Lokacijska informacija
 4. Vloge za pridobitev pogojev, soglasij in dovoljenj
Gradnja vetrne elektarne

 1. Izpolnjeni pogoji za začetek gradnje
 2. Pridobitev soglasja za priključitev
 3. Sklenitev pogodbe za priključitev na distribucijsko omrežje
 4. Izgradnja elektro priključka
 5. Pridobitev EKO sklepa centra za podporo ali sklenitev pogodbe o prodaji električne energije
 6. Sklenitev pogodbe o dostopu do omrežja
 7. Projekt za izvedbo del (PZI)
 8. Montaža elektrarne
  1. Montaža temelja
  2. Pritrditev droga
  3. Pritrditev generatorja in lopatic na vrhu droga
  4. Vgradnja priključno merilne omarice
  5. Ožičenje
  6. Namestitev nadzornega sistema.
 9. Projekt izvedenih del (PID) in obratovalna navodila
 10. Tehnični in inšpekcijski pregled
 11. Priklop elektrarne na omrežje
 12. Uporabno dovoljenje (v primeru da he bilo za proizvodnjo napravo izdano gradbeno dovoljenje)
 13. Pogodbeno vzdrževanje.

Podjetje Plan-net solar d.o.o. nudi postavitev vetrne elektrarne na ključ. Za vas pregledamo vetrne karte in izvedemo meritve vetra, naredimo izračun za primerno velikost vetrne elektrarne, kalkulacijo donosnosti ter idejni projekt. Naredimo projekt za izvedbo del in poskrbimo za vso potrebno dokumentacijo: dovoljenja za gradnjo za elektrarne velikosti nad 50kW in do višine 15 m, upravne postopke, dovoljenja potrebna za priklop, dokumentacijo za elektrodistribucijsko omrežje, Javno agencijo RS za energijo in Borzen.

Opravimo montažo vetrne elektrarne in priključitev na elektrodistribucijsko omrežje oziroma vzpostavitev otočnega sistema.