loading
// Q & A
Vprašanja in odgovori

1. Kako veliko vetrno elektrarno potrebuje štiričlansko gospodinjstvo?

Glede na statistične podatke elektrodistributerjev Slovenije o porabi električne energije štiričlanske družine ter na podlagi predpostavke, da dobro projektirana Vetrna elektrarna pridela 2200 kWh/kW/leto, je potrebna Vetrna elektrarna moči od 3,5 kW do 4 kW, da bi zadostili lastnim potrebam po električni energiji. Družine, ki se po porabi energije uvrščajo v nadstandardni razred, potrebujejo vetrno elektrarno moči približno 5-10 kW.

Elektrarne so priklopljene na omrežje in vso proizvedeno energijo prodamo v omrežje po subvencionirani ceni. Energijo, ki jo porabimo sami, pa kupujemo iz omrežja in jo še naprej plačujemo po običajni, ne subvencionirani, tržni ceni.

2. Kateri kraji so primerni za postavitev vetrnih elektrarn?

Za postavitev vetrnih elektrarn so primerni kraji z veliko vetra. S pomočjo naših kakovostnih meritev in znanja vam bomo določili najbolj optimalen kraj in vam s tem omogočili največji izkoristek.

3. Kako dolga je življenjska doba vetrnih elektrarn?

Življenjska doba vetrne elektrarne je 30 let in več, kar omogoča zelo varno in dolgoročno usmerjeno obliko naložbe. Varnost naložbe je poleg zajamčenih odkupnih cen električne energije zagotovljena tudi z dolgoročnim donosom pri proizvodnji električne energije, saj po končanem obdobju vračanja vloženih sredstev proizvedena energija investitorju prinaša čisti dobiček.

4. Kakšna je donosnost vetrnih elektrarn?

Donosnost vetrnih elektrarn je odvisna od velikosti, optimizacije celotnega sistema in njihovega delovanja. Povračilna doba investicije je od 12 do 17 let. Vetrna elektrarna je naložba v obnovljive vire energije, ki prispeva k trajnostnemu razvoju človeštva, s proizvodnjo pa znatno prispeva k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov.

5. Na kaj je treba biti pozoren pred odločitvijo za investicijo?

Za optimalno postavitev in delovanje vetrne elektrarne ter posledično najvišji energijski izplen so pomembni predvsem naslednji ključni elementi:

•izbira primerne lokacije,
•izbira kakovostnih elementov vetrne elektrarne,
•izbira izkušenih, strokovno usposobljenih in preverjenih izvajalcev, ki bodo znali projektirati vetrno elektrarno z optimalno konfiguracijo sistema, jo montirati ter pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja,
•optimalno razmerje med višino investicije in specifičnim izplenom.

6. Kakšno vzdrževanje zahtevajo vetrne elektrarne?

Vetrna elektrarna je sistem, sestavljen iz številnih elementov, ki je namenjen stalnemu in zanesljivemu delovanju. Za investitorja je največja izguba dohodka tisti čas, ko elektrarna, zaradi različnih razlogov, ne oddaja električne energije, saj pogodba o odkupu električne energije kljub temu velja. Najpomembnejše je sprotno spremljanje delovanja sistema in njegove učinkovitosti, zaznavanje slabšega delovanja ter takojšnje ukrepanje.

7. Kako je urejeno zavarovanje vetrne elektrarne?

Zavarovanje vetrne elektrarne obsega približno 1 odstotek vrednosti investicije na leto. Za elektrarno velikosti 10 kW znaša zavarovanje približno 300 €/leto. Posamezna vrednost zavarovanja je odvisna od velikosti vetrne elektrarne, nabora primerov, za katere jo zavarujemo, in specifične ponudbe posamezne zavarovalnice. Dobro zavarovanje vetrne elektrarne bi moralo zajemati predvsem naslednje sklope: požar, (ne)posredni udar strele, eksplozija, elementarne nevarnosti (vihar, toča in poplava), mehansko delovanje sile, tatvina in rop ter zavarovanje do tretjih oseb.

8. Katera dokumentacija je potrebna za priključitev vetrne elektrarne na omrežje?

Idejna zasnova projekta – IDZ, projekt za izvedbo – PZI, projekt izvedenih del – PID, soglasje za priključitev, pogodba o priključitvi na distribucijsko omrežje, pogodba o dostopu na omrežje in pogodba o odkupu električne energije.
IDZ je uvodni del projektne dokumentacije, katere namen je pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev pristojnih soglasodajalcev.

•Ustreznost PZI preveri podjetje za distribucijo električne energije, ki deluje na območju, na katerem se postavlja vetrna elektrarna. Postavitev se lahko začne po potrditvi projekta.
•Po postavitvi vetrne elektrarne sledi ogled elektro inšpektorja in predstavnika SODO, sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Pri ogledu sta prisotna projektant in izvajalec s popolno dokumentacijo projekta izvedenih del. Lastnik elektrarne lahko podpiše pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje, ko SODO izda soglasje za priključitev.
•Nato mora lastnik elektrarne na Javni agenciji Republike Slovenije za energijo pridobiti deklaracijo proizvodne naprave, na koncu pa z organizatorjem trga električne energije BORZEN, d. o. o. (pri katerem deluje center za podpore – operativni izvajalec podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov), sklene pogodbo o odkupu električne energije.

9. Kako država podpira gradnjo vetrnih elektrarn?

Republika Slovenija podpira gradnjo vetrnih elektrarn na ta način, da zagotavlja odkup električne energije, proizvedene v vetrnih elektrarnah, po zagotovljeni odkupni ceni ali zagotovi obratovalno podporo, če lastnik elektrarne sam prodaja električno energijo na trgu.

Višine zagotovljenih odkupnih cen, ki so določene v Uredbi o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije, se vsako leto korigirajo glede na izhodiščno raven v letu 2009 v skladu z določili vlade. Pogodba o odkupu električne energije se sklene za 15 let, kar pomeni, da prodajate proizvedeno energijo celotno pogodbeno obdobje po isti ceni.

10. Kaj bomo s proizvedeno električno energijo naredili po 15 letih?

Državne subvencije v obliki zagotovljenih odkupnih cen so v Sloveniji ugodne za investitorje. Ti sklenejo pogodbo za odkup proizvedene električne energije za 15 let (višina podpore ostaja enaka vseh 15 let), pri čemer se vetrna elektrarna v tem obdobju že amortizira. To pomeni, da po 15 letih investitor s prodajo proizvedene zelene električne energije ustvarja prihodek in postane dejaven na trgu električne energije, saj sam izbira ponudnika za prodajo električne energije. Pomembno je, da investitor izbere najboljšega ponudnika, ker je od tega odvisen njegov prihodek.

11. Ali lahko prodajamo energijo proizvedeno z vetrno elektrarno v omrežje?

Lahko, saj je cena je določena s strani vlade in lahko vso proizvedeno energijo prodamo po vnaprej določeni ceni. Za več informacij o shemah zelene energije nas kontaktirajte na tel. št 01 363 31 31 in z veseljem vam bomo pomagali.

12. Kako vetrna elektrarna deluje?

Vetrne elektrarne izrabljajo energijo vetra za ustvarjanje električne energije. Veter obrne glavo vetrnice tako, da se lopute uprejo v veter in se zaradi tega vrtijo, samo vrtenje pa poganja generator kateri proizvaja električno napetost.

13. Katere velikost vetrnih elektrarn imate?

Velikost vetrnic po moči sega od nekaj 100W pa do nekaj MW. Po predhodnih meritvah vam bomo ponudili najbolj optimalno vetrnico, ki bo primerna za postavitev v vašem kraju.

14. Kako se pravilno odločiti, katera velikost vetrne elektrarne je prava?

Če želite pokriti lastne potrebe, vam predlagamo, da postavite elektrarno ustrezne velikosti, ki bo proizvedla ravno toliko energije, kot jo v povprečju porabite sami. Lahko pa se odločite za postavitev večje vetrne elektrarne in preko prodaje električne energije, katero bo elektrarna proizvedla, zaslužite veliko več kot so vaši stroški s porabo električne energije.

15. Kako pridobim največji izkoristek vetrne elektrarne?

Elektrarna bo imela naj večji izkoristek takrat, ko bo prej opravljeno strokovno merjenje vetra in vam bo naše podjetje postavilo elektrarno z največjim izkoristkom.

16. Zakaj je povprečna hitrost vetra tako pomembna?

Močnejši kot je veter, več električne energije ustvarimo. Priporočamo, da je elektrarna postavljena v kraju, kjer je minimalna hitrost vetra 5 m/s na višini 10 metrov od tal, da bi zagotovili maksimalen donos vaše elektrarne. Da bi izvedeli povprečno hitrost vetra na izbranem mestu nas pokličite in za vas bomo izvedli kakovostne meritve vetra.

Krivulja moči prikazuje, kako se proizvodnja električne energije povečuje s hitrostjo vetra.