loading
Omrežne vetrne elektrarne so tiste, ki so priključene na električno omrežje. Lastnik omrežne vetrne elektrarne energijo, proizvedeno s pomočjo obnovljivega vira, prodaja v omrežje po subvencionirani odkupni ceni.
Otočne vetrne elektrarne so tiste elektrarne, ki niso priključene na električno omrežje. Vanje investiramo zato, da lahko z elektriko oskrbimo objekt, ki ni priklopljen na električno omrežje.